Adsız (Sunum (169)) (11).jpg

KOGNİTİF BOZUKLUK

Beyindeki hücre kaybından kaynaklanan  küçülmenin çeşitli işlevsel bozuklara neden olmasıdır. Bu işlev bozuklukları kişilerin hayatında sıkça rastlanan demans, alzheimer, hafif kognitif bozukluğu olarak kendini gösterebilir. Kognitif bozukluğu olan kişiler, alzheimer ve demans konusunda yüksek risk grubundadır. Yeterli önlem alındığında kognitif bozukluk gerileyebilir, bu kişilerin normal bir yaşam sürdürmesi mümkündür. 

bELİRTİLER

  • Unutkanlık

  • Dikkat eksikliği

  • Heyecan

  • Huzursuzluk

  • Konuşma güçlükleri

  • Uyku düzeninin bozulması

nEDENLER

Kognitif bozukluğun kesin nedeni tam olarak bilinmese de kişinin Alzheimer ve demansa yatkınlığının olması bu hastalığa sebep olmaktadır. 

 

Şu durumlar da kognitif bozukluğun sebebi olabilir; 

Tiroid, böbrek ya da karaciğer problemleri 

Depresyon, kaygı ve stres 

Beyindeki kan akışını etkileyen durumlar 

B12 vitamini eksikliği 

Göz ya da işitme sorunları 

Çeşitli enfeksiyonlar 

Alkol ve sigara  

kİMLERDE gÖRÜLÜR

65 yaş üstü kişilerde görülme oranı %15-20 civarındadır. Kognitif bozukluğu olan kişiler, Alzheimer ve demansa doğru ilerlemesi olası bir durumdur. Ancak kognitif bozukluk daima ilerleyici olmayabilir.

TANI YÖNTEMLERİ

Kognitif bozukluk teşhisi nöroloji ve psikiyatri uzmanları tarafından konulur. Bu aşamada hastayı yakından tanıyan ve gözlemleyen birinin eşlik etmesi çok önemlidir.

Demans 

Başta unutkanlık olmak üzere, dil, beceri, yönelim konularında yaşanan yetersizliklerdir. Demans pek çok farklı tipi içinde barındıran bir ailedir. Alzheimer, kronik beyin damar hastalığına bağlı demans, alkolik demans, depresif demans, infeksiyonlara bağlı demans vb türleri vardır. Demans, ilerleyen yaş ile özellikle 75 yaş üzeri, beyin kabuğuna ilişkin üst düzey işlevlerin genel olarak bozulması sonucunda ortaya çıkar. Alzheimer hastalığı gibi bellek bozukluğuyla başlayan demanslar olduğu gibi,davranış bozukluklarıyla,beceri bozukluklarıyla, depresyonla, Parkinson hastalığı belirtileriyle, dil bozukluklarıyla başlayan demanslar da vardır. İlerleyen bir hastalıktır. 

Woman helping an elderly man with shopping

Alzheimer Hastalığı 

En yaygın görülen bir demans türü olup  beyin hücrelerinin yok olmasına sebep olan bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan hastalıkta yaşın ilerlemesiyle uzun bir süre sonra ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer hastaları günlük işlerini yerine getirememe, unutkanlık ve ciddi kafa karışıklıklığı gibi sorunlar yaşar. Hafıza kaybı veya diğer olası Alzheimer belirtileri olan kişiler, bir sorunları olduğunu fark etmekte zorlanabilirler. 

Alzheimer Tedavisi 

Kognitif bozukluğu tedavi etmek için onaylanan bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Alzheimer hastalığının semptomlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar denenmiştir. Bazı çalışmalar, bu ilaçların kognitif bozukluk için kullanılmasının yararlı olduğunu bulurken, bazıları ise yararı olmadığı sonucuna varmıştır. NSAID’ler , ginkgo biloba ve E vitamini dahil olmak üzere diğer ilaçların kullanımının büyük bir fayda sağlamadığı belirtilmiştir.

Prescription Medicine

GELECEĞİN NÖROMODÜLAYONUNU TASARLIYORUZ

tVNS_PR_2020-4.jpg

Neden tVNS - L ® ?

 

AMELİYAT GEREKTİRMEZ
Ameliyat gerekli değildir. Bu, invazif tedavi yöntemlerinin tüm riskleri ortadan kaldırır.

 

KULLANIMI KOLAYDIR
Cihaz akıllı telefon kadar küçüktür ve kullanımı çok kolaydır. Bu nedenle, bu terapi günlük hayata kolayca entegre edilebilir.

MİNİMAL YAN ETKİLER
tVNS -L ® ile yapılan tedavinin yan etkileri çok azdır, ve bu nedenle hasta tarafından kolayca tolere edilebilir.

 

ONAYLI TIBBİ CİHAZ
tVNS -L®, epilepsi tedavisi için Avrupa onayına (CE) sahiptir.

 

TAMAMLAYICI TEDAVİ
tVNS -L®, mevcut ilaç tedavisine ek olarak kullanılabilir, VNS tedavisi ila vagus sinir uyarımı terapisine cevap verip vermeyecegi, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadan test edilebilir.