Ads%C4%B1z%20tasar%C4%B1m%20(61)_edited.jpg

Vagus Siniri Nedir?

Latince'de "vagus" kelimesi dolaşmak anlamına gelir. Vagus siniri, beyinden bedene geniş ve karmaşık bir ağ gibi yayılan on iki kraniyal sinir grubundan 10.su, en uzun ve karmaşık olandır. Beynin alt kısmından başlayarak tüm iç organları bir ağ gibi sarar. Beynimizi mide, bağırsak, kalp ve akciğerler olmak üzere tüm vücut organlarına bağlar. Aynı zamanda parasempatik sinir sisteminin ana siniridir.

electrical-impulses-in-the-brain_edited.

VAGUS SİNİRİNİ UYARMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Vagus sinir uyarımı terapileri, ruh hali iyileştirme, ağrı giderme, uykuyu iyileştirme, hafızayı güçlendirme ve anksiyeteyi azaltma gibi tedavilerde kullanılmak üzere Amerika'da FDA ve Avrupa'da CE  otoriteleri tarafından onaylanmıştır. Kardiyak ve inflamatuar özelliklerinin yanı sıra nöroplastisitenin etkileri üzerine araştırmalar devam etmektedir.

Vagusun uyarılması, sinir, bağışıklık, otonom, endokrin, kardiyorespiratuar ve gastrointestinal sistemlerde düzenleyici mekanizmanları tetikler.

Vagus siniriyle ilgili bugüne kadar yapılmış olan klinik araştırmalar, bu sinirdeki aktivitenin beyindeki parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek beynin özel bölgelerindeki nörotransmitter madde salgılanmasını arttırarak epilepsi, depresyon, migren, baş ağrısı, inflamatuar bağırsak hastalığı, alzheimer, artrit ve diğer birçok yaygın rahatsızlıkla yakından ilişkisinin olduğunu göstermektedir.

Adsız tasarım (2).jpg
Adsız tasarım.jpg
Adsız tasarım (86).png
Adsız tasarım (75).png

tVNS® TEDAVİSİNİN KLİNİK ETKİLERİ
 

  • Nörotransmitter salınımını düzenlemesi

  • Parasempatik aktivitede artış sağlaması

  • Beyin nöroplastisitesini arttırması

  • Enflamasyonu azaltması

  • Seratonin salgısını arttırma ve ruhsal durumda yükselmeyi sağlaması

MULTİFONKSİYONEL BİR TEDAVİDİR.

Vagus Sinir Uyarımının Tarihsel Gelişimi

Epilepsi, 4000 yıl önce yazılmış bir Babil metninde bulunan ilk kayıtla insanlık tarihinde var olmuştur ve insanlık yüzyıllar boyunca bu hastalığa çare aramıştır. 19. yüzyılda nöroloji biliminin ortaya çıkışıyla sinir sistemi ve epilepsi arasındaki mekanizma çözülmeye çalışılmış ve ilk vagus sinir uyarımı, 1880'lerin başında New Yorklu bi nörolog tarafından denenmiştir.

Onu izleyen 100 yıl boyunca vagus sinir uyarımının etkileri önce hayvan deneyleriyle daha sonra insanlarda denenmiş, ve 1996'da vücut içine ameliyatla yerleştirilen ve beyin pili olarak da bilinen yöntemle , vagus siniri invazif bir şekilde uyarılarak VNS tedavisi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

2000'li yılların başlamasıyla bilim adamları vagus sinirini vücudun içine bir cihaz yerleştirmeden dışarıdan uyarmanın çarelerini aramışlar, 2010 yılına gelindiğinde bu çalışmalar başarıyla sonuçlanmıştır.

tVNS Nemos 2010 yılında epilepsi ve depresyon tedavisi için, tVNS Vitos 2012 yılında ağrı ve migren tedavisi için dünyadaki ilk ve tek non-invazif vagus sinir stimulasyonu tedavisi olarak CE onayını almıştır.

tVNS 2010 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde birçok dejeneratif hastalıkta kullanılan bir tedavi seçeneği halini almıştır.

Ads%C4%B1z%20tasar%C4%B1m%20(62)_edited.
Keşfet