vaguS Terapi

Vagus siniri nedir?

Latince'de "vagus" kelimesi dolaşmak anlamına gelir. Vagus siniri, beyinden bedene geniş ve karmaşık bir ağ gibi yayılan on iki kraniyal sinir grubundan 10.su, en uzun ve karmaşık olandır.Beynin alt kısmından başlayarak tüm iç organları bir ağ gibi sarar. Beynimizi mide, bağırsak, kalp ve akciğerler olmak üzere tüm vücut organlarına bağlar. Ayı zamanda parasempatik sinir sisteminin ana siniridir.

Tarihte Vagus Sinirinin Uyarımı

Epilepsi, 4000 yıl önce yazılmış bir Babil metninde bulunan ilk kayıtla insanlık tarihinde var olmuştur ve insanlık yüzyıllar boyunca bu hastalığa çare aramıştır. 19. yüzyılda nöroloji biliminin ortaya çıkışıyla sinir sistemi ve epilepsi arasındaki mekanizma çözülmeye çalışılmış ve ilk vagus sinir uyarımı, 1880'lerin başında New Yorklu bi nörolog tarafından denenmiştir.

Onu izleyen 100 yıl boyunca vagus sinir uyarımının etkileri önce hayvan deneyleriyle daha sonra insanlarda denenmiş, ve 1996'da vücut içine ameliyatla yerleştirilen ve beyin pili olarak da bilinen yöntemle , vagus siniri invazif bir şekilde uyarılarak VNS tedavisi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

2000'li yılların başlamasıyla bilim adamları vagus sinirini vücudun içine bir cihaz yerleştirmeden dışarıdan uyarmanın çarelerini aramışlar, 2010 yılına gelindiğinde bu çalışmalar başarıyla sonuçlanmıştır.

tVNS Nemos 2010 yılında epilepsi ve depresyon tedavisi için, tVNS Vitos 2012 yılında ağrı ve migren tedavisi için dünyadaki ilk ve tek non-invazif vagus sinir stimulasyonu tedavisi olarak CE onayını almıştır.

 
Ads%C4%B1z%20tasar%C4%B1m%20(55)_edited.

TRANSKUTANÖZ VaguS SİNİR UYARIMI

Transkutanöz Vagus Sinir Stimülasyonu (tVNS), vagus sinirine bir kulakluk yardımıyla elektriksel uyarılar verilmesini içeren tıbbi bir tedavidir . Dirençli epilepsi, kronik migren ve ilaca dirençli depresyon için etkili bir tedavi olarak kullanılır. tVNS, kulağın cymba conchae bölümünde bulunan vagus sinirinin auriküler dalını elektriksel olarak stimüle etmenin invazif olmayan bir yöntemidir. Vücudun içine herhangi bir implant yerleştirilmez, ameliyat gerekirmez. Günde toplam 4 saat takılan özel kulaklık yardımıyla, hasta günlük hayatına devam ederken ağrısız, acısız bir şekilde vagus terapisini almış olur.

 

VAGUS SİNİRİNİ UYARMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Vagusun uyarılması, sinir, bağışıklık, otonom, endokrin, kardiyorespiratuar ve gastrointestinal sistemlerde düzenleyici mekanizmanları tetikler. Vagus siniriyle ilgili bugüne kadar yapılmış olan klinik araştırmalar, bu sinirdeki aktivitenin beyindeki parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek beynin özel bölgelerindeki nörotransmitter madde salgılanmasını arttırarak epilepsi, depresyon, migren, baş ağrısı, inflamatuar bağırsak hastalığı, alzheimer, artrit ve diğer birçok yaygın rahatsızlıkla yakından ilişkisinin olduğunu göstermektedir.

Vagus sinir uyarımı terapileri, ruh hali iyileştirme, ağrı giderme, uykuyu iyileştirme, hafızayı güçlendirme ve anksiyeteyi azaltma gibi tedavilerde kullanılmak üzere Amerika'da FDA ve Avrupa'da CE  otoriteleri tarafından onaylanmıştır. Kardiyak ve inflamatuar özelliklerinin yanı sıra nöroplastisitenin etkileri üzerine araştırmalar devam etmektedir.

 

PRODUCTS

tVNS Nemos

tVNS Vitos

tVNS Research

FOR PHYSICIANS

Vagus Therapy

Clinical Portal

tVNS Research

CORPORATE

About Us

Privacy Policy

Terms of Use

Legal Notice

Cookie Policy

info@t-vnstherapy.com 

 

Gül Plaza, Mimar Sinan Mah. Ethem sok. No:8/4 

34782, Çekmeköy/Istanbul /TURKEY

©2020 by tVNS Turkiye