top of page

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Gizlilik Politikamız

tVNS, bağlı grup şirketleri ve distribütörleri olarak gizliliğin müşterilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. tVNS® cihazlarımızda ve hizmetlerimizde kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı anladığınızdan emin olmak istiyoruz.

tVNS® şirketlere, tüketicilere ve topluma mükemmel deneyimleri mümkün kılan teknolojiler sunarken, gizliliğinizden ödün vermenizi gerektirmez. İnovasyonun ve medikal teknolojilerin gizlilik haklarınızı desteklemesi, teknolojinin de bu haklar göz önünde bulundurularak tasarlanması gerektiği kanısındayız.

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve gizlilik haklarınıza nasıl saygı gösterdiğimizi açıklamaktadır.

Bu Gizlilik Bildirimi, özellikle ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve teknolojilerimizin kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığını ele almaktadır. Ayrı ya da tamamlayıcı bir gizlilik bildirimi sunulmadığı sürece, bu bildirim web sitelerimiz, ürünlerimiz, çevrimiçi hizmetlerimiz, yazılımlar, uygulamalar, araçlar ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak sağladığımız diğer hizmetler ve işlevler (hepsi birden “tVNS® Hizmetleri” olarak anılacaktır) kapsamında kişisel bilgilerinizi kullanımımız için geçerlidir. 

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

 

Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız

Topladığımız bilgileri, şu amaçlar için kullanırız:

• Sizi veya cihazınızı Hizmetlerimize kaydetmeye yardım etmek,
• Talep ettiğiniz bir Hizmeti veya özelliği sunmak,
• Hizmetlerimizle ilgili geçmiş faaliyetlerinize dayanarak özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak,
• İlgili iletişimleri, hizmetleri ve deneyimleri size sunmak amacıyla müşterilerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olmaya yönelik olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi analiz etmek,
• Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi istemek ve gerekirse ayrıca onayınızı alarak müşteri anketlerini yapmak,
• Cihazlarınız için yazılım güncellemeleri yapmak, bakım hizmetleri ve destek sunmak,
• Kanunlara ve yasal süreçlere uymak,
• tVNS'in veya ilgili bağlı şirketlerimizin, iş ortaklarımızın veya müşterilerimizin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak,
 

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere support@tvns.com ya da info@nervovita.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle support@tvns.com ya da info@nervovita.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

tVNS Türkiye Ofisi - Nervovita Medikal Teknolojiler
 

Relux Plaza FSM Mh. Şiir Sk.

No:10/58 34771, Ümraniye/Istanbul /Türkiye

+90 850 2419315

info@nervovita.com

tVNS Technologies GmbH (HQ)

Henkestr. 91052 Erlangen

GERMANY

support@t-vns.com

www.t-vns.com

bottom of page