top of page
Adsız (Sunum (169)) (2).jpg

Kognitif Bozukluk

Yaşam için
Çığır Açan Teknolojiler

Kognitif Bozukluk Nedir?

 

Beyindeki hücre kaybından kaynaklanan  küçülmenin çeşitli işlevsel bozuklara neden olmasıdır. Bu işlev bozuklukları kişilerin hayatında sıkça rastlanan demans, alzheimer, hafif kognitif bozukluğu olarak kendini gösterebilir. Kognitif bozukluğu olan kişiler, alzheimer ve demans konusunda yüksek risk grubundadır. Yeterli önlem alındığında kognitif bozukluk gerileyebilir, bu kişilerin normal bir yaşam sürdürmesi mümkündür.

kognitif bozukluk

bELİRTİLER

nEDENLERi

kİMLERDE gÖRÜLÜR

TANI YÖNTEMLERİ

demans

Kognitif Bozukluk Türleri

Demans 

Başta unutkanlık olmak üzere, dil, beceri, yönelim konularında yaşanan yetersizliklerdir. Demans pek çok farklı tipi içinde barındıran bir ailedir. Alzheimer, kronik beyin damar hastalığına bağlı demans, alkolik demans, depresif demans, infeksiyonlara bağlı demans vb türleri vardır. Demans, ilerleyen yaş ile özellikle 75 yaş üzeri, beyin kabuğuna ilişkin üst düzey işlevlerin genel olarak bozulması sonucunda ortaya çıkar.

 Alzheimer hastalığı gibi bellek bozukluğuyla başlayan demanslar olduğu gibi, davranış bozukluklarıyla, beceri bozukluklarıyla, depresyonla, parkinson hastalığı belirtileriyle, dil bozukluklarıyla başlayan demanslar da vardır. İlerleyen bir hastalıktır.

Alzhemeir

En yaygın görülen bir demans türü olup  beyin hücrelerinin yok olmasına sebep olan bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan hastalıkta yaşın ilerlemesiyle uzun bir süre sonra ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer hastaları günlük işlerini yerine getirememe, unutkanlık ve ciddi kafa karışıklıklığı gibi sorunlar yaşar. Hafıza kaybı veya diğer olası Alzheimer belirtileri olan kişiler, bir sorunları olduğunu fark etmekte zorlanabilirler. 

Kognitif Bozukluk İçin Tedavi Seçenekleri 

Kognitif bozukluğu tedavi etmek için onaylanan bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Alzheimer hastalığının semptomlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar denenmiştir. Bazı çalışmalar, bu ilaçların kognitif bozukluk için kullanılmasının yararlı olduğunu bulurken, bazıları ise yararı olmadığı sonucuna varmıştır. NSAID’ler, Ginkgo, Biloba ve E vitamini dahil olmak üzere diğer ilaçların kullanımının büyük bir fayda sağlamadığı belirtilmiştir.

tVNS Etki Mekanizması

Kognitif bozuklukların beyindeki enflamasyon kaynaklı olduğuna dair son yıllarda çok sayıda klinik çalışma mevcuttur. tVNS'nin temel etkinlik mekanizması tam olarak çözülememiş olsa da hem enflamasyon tedavisindeki faydaları hem de nöroplastisitedeki artış nedeniyle, 2021 yılındaki yeni nesil cihazlarımız dünyada kognitif bozukluk için onay almış ilk nöromodulasyon tedavisi olmuştur.

bottom of page