top of page
web sitesi görsel stok.png

Insomnia

Belirtileri, Nedenleri ve Tanı Yöntemleri


Insomnia Belirtileri

 • Uykuya dalma güçlüğü, 

 • Beklenenden önce uyanmak, 

 • Uyku sonrasında dinç hissetmemek, 

 • Sinirli ve saldırgan olmak, 

 • Gün içinde yorgun ve halsiz hissetmek, 

 • Koordinasyon ve odaklanma güçlüğü, 

 • Olayları hatırlama konusunda güçlük yaşamak, 

 • Gün içine uykulu olmak, 

 • Uyku konusunda endişe duymak, 

 • Yapılan hata ve kaza sayısında artış, 

 • Hiperaktivite, 

 • Duygu durum bozuklukları, 

 • Anksiyete ve depresyon.

gölge
Adsız (Sunum (169)) (21).jpg

Insomnia Nedenleri

 • Stres

 • Çevresel rahatsızlıklar (gürültü, ışık veya aşırı sıcak/soğuk)

 • Normal uyku düzeninin bozulması ( Seyahat veya yeni doğmuş bir bebek)

 • Seyahat sonrası yaşanan jetlag

 • Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle ilaç kullanımı

Kronik insomnia hastalığının ortaya çıkış nedeni Akut insomnia dan farklı olarak  ruhsal gerginliğin yanında kronik hastalıklar da neden olabiliyor.

 • Astım

 • Kronik vücut ağrıları

 • Kalp çarpıntıları

 • Kronik stres

 • Depresyon

 • İlaç kullanımı

 • Duygusal veya fiziksel rahatsızlık

 • Tiroid hastalıkları

 • Psikolojik nedenler

Insomnia Tanı Yöntemleri

Uykusuzluğa bağlı olabilecek tıbbi sorunların belirtilerini bulmak için fizik muayene yapabilir. Uykusuzluğa neden olabilecek altta yatan fiziksel hastalıklar araştırılırken tiroitle ilgili sorun olup olmadığı da araştırılır. Gerekli görüldüğü durumlarda MR gibi yüksek çözünürlüklü görüntüleme yöntemlerine ait raporlar istenebilir.

 

Uykusuzluk hastalığının kesin tanısı için doktor bir veya iki haftalık uyku düzeninin yer aldığı bir çizelge ya da hastanın uyku kliniğinde bir gece takip isteyebilir. Böylece gece ne kadar uyanık kalındığı, nefes hareketleri, beyin dalgaları ve vücut aktiviteleri izlenerek, kayıt altına alınabilir.

tanı tedavi
web sitesi görsel stok (1).png

Insomnia 
Kimlerde
Görülür

Araştırmacılar yetişkin bireylerin %30 ila %40'lık bir bölümünün her sene insomnia problemi ile başa çıkmaya çalıştığını belirtmektedir.

Türkiye'de Erişkin Toplumda Ulusal Uyku Epidemiyolojisi Araştırması'na (TAPES) göre insomnia görülme sıklığı %15'tir (Erkek: %10.5, Kadın: %20.2)

bottom of page