top of page

Migren

Belirtileri, Nedenleri ve Tanı Yöntemleri


Migren Belirtileri

 

Migren belirtileri genellikle gençlik yaşlarında başlar. Ergenliğin son dönemlerinden itibaren görülme ihtimali artar ve 35 yaşlarından itibaren ise bu ihtimal azalır. Migreni olan kişilerde bilindiği üzere en sık ve en ağır şekilde görülen belirti baş ağrısıdır. Bu baş ağrısı kimi zaman kişiyi yatağa düşürecek kadar şiddetli olabilir.   

Migren ataklarının en sık görüldüğü bölgeler başın arka kısmı, kulak arkası ve alın bölgesidir. Migrenin diğer fiziksel belirtileri ise aşırı su içme isteği, iştahta artış, duruma göre değişen ishal veya kabızlık, karında şişlik gibi belirtilerdir.   Migren atağı yaşayan kişilerde bu fiziksel belirtilerin yanında duygusal olarak da çeşitli belirtiler görülür. Depresif ruh hali, aşırı neşelenme, aşırı durgunluk, konsantrasyon bozuklukları, koku duyarlılığı, dikkat eksiklikleri, aşırı duyarlı olma ve yoğun bir uyku isteği gibi belirtiler görülebilir.    

yorgun kadın
tatiana-rodriguez-PdPfWNW_GTM-unsplash-1024x683

Migren Nedenleri

Migren genetik geçişi olabilen bir hastalıktır. Yani ailede migren öyküsü olan kişilerde migren daha sık görülür.  Ailede olmasa da kadınlar, hormonal geçiş dönmelerinde (ergenlik, adet öncesi günler, menopoza giriş aşaması) ve doğum kontrol ilacı kullandıkları dönemlerde migren ağrıları açısından risk altındadırlar. Yüzümüzün, beyin damarlarımızın ve beyin zarlarımızın hissiyat siniri aynıdır. Bu sinir dış ortam kaynaklı tetiklenmelerde de uyarılarak beyindeki ağrı mekanizmalarını tetikleyebilir.

MİGRENİN TETİKLEYİCİLERİ  

 • Kadınların yaşamış olduğu hormonal değişiklikler  

 • Oral kontraseptif (doğum kontrol hapları) ve hormon replasman (yerine koyma) tedavisi gibi hormon ilaçlar

 • Bazı gıda maddeleri  

 • Stres, migren ataklarında önemli bir rol oynar. İşte veya ev hayatında yaşanan stres sık migren ataklarının nedenlerinden olabilir.  

 • Yüksek sesler, parlak ışıklar ya da güneş ışığına maruz kalmak  

 • Uyku ve uyanıklık düzenindeki değişiklikler  

 • Cinsel aktivite ya da yoğun fiziksel efor migren ataklarını ortaya çıkabilir.  

 • Çevredeki havai basınç veya barometrik değişiklikler migreni tetikleyebilir.  

 • İlaçlar; nitrogliserin gibi vazodilatörler (damar genişleticiler) veya oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) migreni kötüleştirebilir. 

 • Beyin tümörü 

Migren Tanı Yöntemleri

 

Uzman bir hekim tarafından görüşme sırasında tanı konulur. 

 
Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız acil olarak bir doktora görünmelisiniz; 

 • Gök gürültüsü gibi ani, şiddetli baş ağrısı 

 • Ateş, ense sertliği, kafa karışıklığı, çift görme, uyuşukluk ya da konuşma bozukluğu 

 • Özellikle bir kafa travması sonrası gelişen baş ağrısında kötüleşme 

 • Öksürük, efor, ıkınma veya ani bir hareketten sonra gelişen bir baş ağrısı 

 • 50 yaş üstünde yeni başlayan baş ağrısı, 

doktor

Hastalar nöroloji bölümüne başvurmayıp, baş ağrısını ağrı kesici ilaçlarla kendileri kontrol etmeye çalıştıkları için, migren hastalığı yeteri kadar bilinmemekte ve bu sebeple tedavisi yapılmamaktadır. 

Eğer düzenli olarak migren atakları ve belirtileri yaşıyorsanız bunları kayıt etmekte fayda vardır. Baş ağrılarınızın ataklarının ve şiddetinin değiştiğini düşünüyorsanız mutlaka en kısa sürede nöroloji uzmanına görünmelisiniz. 

Epilepsi tanısı için hastanın tıbbi öyküsü, nöbetlerin sıklığı, şiddeti ve belirtiler de hekimlerin dikkat ettiği noktalar arasında bulunur. Bazı zamanlarda aşırı stres, yorgunluk, duygu ve hormon değişimleri de nöbetlere neden olabilmektedir. Bu anlamda, her nöbet epilepsiye işaret etmemektedir. Hekimler hastaların öyküsünü dinledikten sonra tanı koyabilmektedir. 

görsel

Migren baş ağrısı nedenleri arasında ilk sırayı genetik faktörler alır. Ailesinde migren hastalığına sahip olanlarda migren görülme sıklığı %40 ile %75 arasında değişir. Hormonal değişimler de migren ataklarının artmasına sebep olur. Kadınlarda erkeklere oranla migren atağı görülme sıklığı 3 kat daha fazladır.   

Migren
Kimlerde
Görülür

bottom of page