top of page

Epilepsi

Migren, hasta yaşamında uzun yıllar boyunca var olan, birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen ağrı ataklarının olduğu, eşlik eden birçok belirtiyi barındıran ve ataklar arasında baş ağrısı şikayetinin bulunmadığı klinik bir sendromdur.

 

Migrenin atta yatan sebepleri aydınlanmış olsa da nedenleri hâla tam olarak anlaşılamamıştır. Genetik, santral, vasküler, ve nöronal sebepleri bulunan migrenin, biyokimyasal ve fizyolojik risk faktörleri de migrene zemin hazırlar. 

Her 20 erkekten 1'inde ve her 5 kadından 1'inde görülen migren, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan dünyada iş gücünü kısıtlayan hastalıklar listesinde 19. sırada yer almaktadır. Migren çocukluk çağı başlangıçlı olabilse de çoğunlukla ergenlik döneminde başlar. Hastaların %80'inden fazlasında atakların başlangıcı 30 yaşından öncedir.

Adsız tasarım (20).png

Migren: Gerçekler ve Rakamlar

Adsız tasarım (63).png

Migren kelimesi, 'kafatasının yarısı' anlamına gelen Yunanca 'hemikrania' (imikrania; ημικρανία) kelimesinden türemiştir. M.Ö. 400'de Hipokrat, migren aurası sırasında görme bozuklukları ve kusmanın hafifletilmesi dahil olmak üzere migren ataklarının oluşumunu ayrıntılı olarak anlattı. Ημικρανία kelimesi daha sonra Yunanlı hekim Κλαύδιος Γαλην (ς (Pergamonlu Galen) tarafından kuruldu. ¹

Migren, tahmini küresel yaygınlık oranı% 14,7 (yaklaşık 7 kişide 1'dir) ile dünyadaki en yaygın üçüncü hastalıktır (diş çürükleri ve gerilim tipi baş ağrısının arkasında). ²

 

2015 yılına ait rakamlar, migrenin kadınların % 19'undan biraz fazlasını ve erkeklerin% 9'unu etkilediğini buldu. Bölümler genellikle 18 ila 44 yaşları arasında ortaya çıkar, ancak çocuklukta da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda olabilir. ²

 

Ortalama bir insanın hayatı boyunca migrenle geçirilen (yani atak geçiren) zamanın tahmini oranı% 5,3'tür .²

Anchor 1

tVNS VITOS®'un Faydaları

Ads%C4%B1z%20tasar%C4%B1m%20(66)_edited.

MİGRENLİ GÜNLERDE AZALMA SONUCU

DAHA İYİ YAŞAM KALİTESİ

  • Migren olmadan daha fazla gün

  • Daha fazla öngörülebilirlik ve otokontrol

  • Daha fazla verimlilik

DAHA AZ YAN ETKİ
  • Organ hasarı veya ağrı kesiciye bağlı baş ağrılarından kaçınma

 
DİĞER TEDAVİLERLE KOMBİNE EDİLEBİLİR
  • Önceki tedaviler korunabilir

  • Denenmiş ve test edilmiş ilaçlar hala alınabilir

VITOS migrene karşı nasıl çalışır - Genel bakış

Adsız tasarım (60).png

Terapi Prensibi 

Vejetatif sinir sistemi

 

Hareketleri kontrol ettiğimiz istemli motor sinir sistemine ve çevremizi algıladığımız hassas sinir sistemine (dokunma, görme, duyma vb.) ek olarak, istemsiz vejetatif sinir sistemi (otonom sinir sistemi olarak da bilinir) önemli bir rol oynar. Solunum, dolaşım düzenleme, terleme ve bağırsak aktivitesi gibi istem dışı süreçler otonom sinir sistemi aracılığıyla kontrol edilir. Vejetatif sinir sistemi, aktive edici sempatik ve sakinleştirici parasempatik olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Gerilim altına girdiğimizde ve fiziksel olarak aktif olduğumuzda (örneğin, bir kaçış reaksiyonu durumunda), nabız ve nefes alma hızlanır, göz bebekleri genişler, kan basıncı yükselir ve böylece kaslara giden kan akışı artar. Aynı zamanda bu durumda hayati önem taşımayan bağırsak kan akışı bir miktar azaltılır. Bu reaksiyonlar sempatik sinir sistemini harekete geçirerek kontrol edilir.

Ağrı algısı sinir sistemindeki dengeden etkilenir.

Vejetatif reaksiyonlar ağrı algılama, işleme ve savunma ile yakından ilgilidir. Otonom sinir sistemi ile beyindeki ağrı ağı arasında anatomik ve fonksiyonel bağlantılar vardır. Ağrı, vücut için bir alarm olabilir. Bu alarm işlevi daha sonra sempatik aktivasyona yol açar. Akut ve kronik ağrıda derideki kan dolaşımı, kan basıncı ve diğer birçok vejetatif fonksiyon değişebilir; genellikle sempatik sinir sisteminde açık bir aktivasyon vardır. Gözlerde yaşlanma ve burun akıntısı gibi bazı baş ağrısı rahatsızlıklarına eşlik eden semptomlar ise parasempatik aktivasyonla açıklanmaktadır.

Vagus siniri iyileşme ve yenilenme için kullanılır

 

Parasempatik sinir sistemi harekete geçtiğinde ise iç organlara kan akışı artar, nabız ve nefes yavaşlar, vücut dinlenmeye ve gevşemeye geçer. Parasempatik sinir sistemi vücuttaki organları vagus siniri ("dolaşan sinir") ile dolaşır ve beyinde haberci maddelerin ("nörotransmiterler") salınmasını tetikler. Vejetatif sinir sisteminin sempatik ve parasempatik etkisi, gereksinimlere göre sürekli olarak yeniden dengelenir.

NEMOS_Reizweiterleitung-EN-1024x714.jpg

İleri görüntüleme, uyarıların hangi beyin bölgelerine ulaştığını gösterir

Özel görüntüleme yöntemleriyle (örn. Fonksiyonel MRI), beyindeki hangi alanların spesifik olarak stimülasyon tarafından etkinleştirildiği izlenebilir. 


Bu yöntemler ağrıyı tedavi etmek için güvenilir bir metot olarak kabul edilmeden önce çok yönlü araştırmalar yapılmıştır. Kullanılan akımın yoğunluğunun ve frekansının stimülasyon noktasında herhangi bir ek ağrıya neden olmadığından ve solunum, dolaşım ve iç organlar üzerinde herhangi bir yan etki olmadığından emin olmak için sayısız testler yapılmıştır. Stimulasyon noktasında  ağrı eşiğinin altında uyarmak önemlidir, çünkü oluşabilecek ağrı, uyarıların iletimini engelleyen bir savunma mekanizmasını tetikleyebilir ve dolayısıyla etkinliğini azaltabilir.

Nörostimülasyon baş ağrılarını ve migreni hafifletir

 

Bu denge ışığında, otonom sinir sistemini uyararak ağrıyı tedavi etmek mümkündür. İmplante edilmiş nörostimülatörler, ilaçlar etkisiz olduğunda veya başedilmesi zor yan etkilere neden olduğunda ağrı, epilepsi ve depresyon gibi nörolojik hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Araştımalar esnasında, otonom sinir sisteminin "sakinleştirici" kısmı olan vagus siniri, implante edilmiş bir nörostimülatör tarafından uyarıldığında, şans eseri baş ağrısı bozukluklarının iyileştiği gözlemlenmiştir.

 

VITOS ® ile vagus siniri uyarıldığında, iletiler önce beynin giriş noktası olan Nucleus Tractus Solitarii'ye (NTS) ulaşır. Oradan, uyarılar talamus gibi beynin daha yüksek merkezlerine aktarılır. Bu, bilince giden bir geçidi temsil eder ve ağrı sinyallerini, özel olarak algılayıp lokalize edebildiğimiz serebral kortekse iletir.

Parasempatik sinir sisteminin aktivasyonu ve uyarılması, beynin uyarılmasında bir azalmaya ve dolayısıyla baş ağrısı olan hastalarda, özellikle migren hastalarında değişen transmiter salınımının normalleşmesine yol açabilir.

Deneyler, vagus sinirini uyarmanın beyindeki glutamat gibi maddelerin salınımını gerçekten azalttığını göstermiştir. Bu, migrende ağrı algısı ve dış uyaranlar yoluyla ağrı duyarlılığı için çok önemlidir.

Birçok migren hastası, glutamat gibi farklı nörotransmiter konsantrasyonuna sahiptir. Artmış glutamat salınımı, migren ve baş ağrılarını tetikler. Glutamat konsantrasyonundaki değişikliğin nedeni vagus sinirinin bağırsaklar ve beyin ile çok az sinyal alışverişi yapması olabilir. Bu nedenle terapinin yaklaşımı, bu glutamat salınımını azaltmak için vagus sinirini dışarıdan hafif elektriksel uyarılarla uyarmaktır. Bu mekanizmanın glutamat konsantrasyonunu normalleştirmesi ve böylece migren ataklarının ve baş ağrılarının sıklığını azaltması beklenir.

References:

1. Rose FC. The history of migraine from Mesopotamian to Medieval times. Cephalalgia 1995 15 (S15): 1-3.

2. Steiner TJ et al. Migraine: the seventh disabler. The Journal of Headache and Pain 2013, 14:1.

Anchor 2
bottom of page